Informacja – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – weryfikacja – Szkolenie Dla Trenerów


Z dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Fakultatywnym projektem może stać się Diagnoza Potrzeb Rozwojowych: Kwestionariusz Oczekiwań Rozwojowych – arkusz poznany na ostatnich zajęciach.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • administracja publiczna
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań
 • PR, relacje z mediami i tworzenie wizerunku w organizacjach pozarządowych


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM POD SŁOŃCEM” W TORUNIU
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „ADA”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 • „BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA”
 • STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POSZKODOWANYCH
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI
 • FUNDACJA RODZINY ROZENBLAT
 • DAR SERCA
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „PSORIASIS”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • FUNDACJA WSPIERANIA SZACHÓW W URSUSIE
 • FUNDACJA PRO AKADEMIKA