Jakimi sposobami można badać zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjmować różne kryteria gdy chodzi o ocenianie zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych przypadkach z kolei stosuje się różnego rodzaju narzędzia, których celem jest zmierzenie dokładnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

W chwili obecnej rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do dokonywania ocen kompetencji pracowniczych. Wykorzystywane są one zarówno przy zatrudnianiu ludzi do pracy, aby ocenić czy przydadzą się w firmie, ale oprócz tego w czasie okresowych ocen swoich pracowników. Do takiej oceny bierze się przede wszystkim wiedzę i umiejętności, lecz w połączeniu z zaangażowaniem i zachowaniem.

Pośród dużej ilości dostępnych metod w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najskuteczniejszą pod tymi względami. Badania pokazują, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego pozostałe metody nie zbliżają się nawet. Oczywiście trzeba ją odpowiednio wykorzystać, gdyż jedynie w takim przypadku całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała jakiś czas temu dokładne wskazówki, jakie dotyczą przebiegu całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych obszarów, jakie należy mieć na uwadze przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a których pominięcie może doprowadzić do niepoprawnych wyników.

Przede wszystkim kluczowe zadanie odgrywa tu odpowiednia analiza stanowiska pracy. Powinna być ona wykonana tak, żeby pozwolić na określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Stanowi to bardzo istotny punkt, ponieważ będą od niego zależały dalsze zadania, które pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo ważne będzie również zastosowanie wielu różnych technik, dzięki którym można dość wszechstronnie oceniać oraz badać zakres kompetencji. Wykonana analiza zawierać powinna co najmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Pośród najczęściej używanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.