Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr GOA/32 7 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Agenda debata w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Spotkania Integracyjne
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)


 • Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Wydawanie gazet
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Marcin Plawecki Firma Handlowo – Uslugowa „GOSPODA ZBÓJNICKA”, Polfa Poznań S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Olsztyn” Sp. z o.o., BARTGUM, BROKER Sp. z o.o. , „Astra Logistyka” Sp. z o.o., ATON-HT , FF Consulting , INFULLMOBILE , Net123 . , Systemy Informatyczne Set(h) spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Zakład Produkcyjno-Handlowy Mikro-Met Grzegorz Kłosowski, ART REKLAMA DARIUSZ ŚWIĄTEK, BARBARA ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, SiP Consulting Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.