Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Kursanci ze współpracujących z nami stale korporacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Strukturalny” na cztery Kursy Techniki Sprzedaży wsparcie uzskały poniższe projekty:

 • Szkolenia dla Analityków Finansowych w firmie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenie rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „Internet „oknem na świat” dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”
 • nowoczesna metodyka obróbki drewna – nowe produkty, nowe rozwiązania, nowe możliwości
 • nowoczesny model zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet S.A.
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie harmonogramu intensyfikacji importu De Novo Handel i Technika
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i uruchomienie nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i uruchomienie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • struktura komputerowa B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • struktura Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą danych (PLI CBD)
 • reorganizacja platformy informatycznej dla modelowego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • pogłębienie sprzedaży eksportowej innowacyjnych urządzeń do klasyfikacji mięsa o nowe rynki w tym Rosję, Chiny i Indie
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku technologii LTE.
 • wdrożenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego procesU KOMPUTEROWEGO
 • stworzenie serwisu SUPEROFERTY.net “ implementacja nowej e-usługi w zakresie zarządzania informacjami w obszarze handlu tradycyjnego
 • implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym
 • uruchomienie modelu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • implementacja elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • wypracowanie nowoczesnej, zautomatyzowanej e-usługi służącej do archiwizacji historii przebytych chorób i przebiegu leczenia.
 • stworzenie internetowego systemu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu elektronicznego obiegu dokumentów
 • stworzenie internetowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kadr