Literatura dla słuchaczy treningów – gry


Symulacje szkoleniowe w naszym programie dla technologów będą skonstruowane na poniższym materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur po kursie Gry Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć przy tym, że niniejsza lista zawiera tytuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Kursantów symulacji.

 • Szkolenie Cech Przywódczych w Rosnącej Firmie, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Dudeń
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Normowanie pracy w magazynie
 • Technika pomiarów
 • Gry produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Koszty taryfy i wyniki finansowe kolei
 • Podstawy technologii mechanicznej
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle
 • Instrukcje i odbiorniki elektryczne
 • Wstęp do informatyki
 • Krótki kurs fizyki teoretycznej.Mechanika Elektrodynamika
 • Optymalizacja w inżynierii procesowej
 • Przewodnik ostrzarza narzędziowego
 • Ochrona prawna przyrody i środowiska
 • Aparaty elektroenergetyczne
 • Diody i tyrystory
 • Wielki słownik francusko-polski M-Z tom II
 • Środki i fundusze zakładowe w przedsiębiorstwie
 • Geodezja t.I
 • Wagi – przepisy i komentarze
 • Zbiór zadań z mechaniki ogólnej
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Montaż budynków ZBP
 • Drewno moje hobby
 • Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
 • Wprowadzanie do użytkowania mikrokomputerów
 • Zarys budownictwa ogólnego.
 • Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981) /protokół nr 39-zamiany/ 473s 24cm
 • American busness dictionary
 • Słownik języka polskiego.Tom I A-K Wydanie zmienione i poprawione VII
 • Windows 3.1 okno na świat
 • Przekładniki w elektroenergrtyce. Wyd.II. 304str.,24cm.
 • Fizyka dielektryków Wyd.III 395 str., 24 cm
 • Biogeochemia pierwiastków śladowych 364 str., 24 cm
 • Locja śródlądowa i morska 267 str., 23 cm
 • Wideo-technika audiowizja komputerowa Wyd.I 119 str., 24 cm
 • Kodeks postępowania cywilnego St.pr.27.04.94 Wyd.I 462 str.,18 cm
 • Pracownia samochodowa Podręcznik dla technikum Wyd.VII 279 str., 24 cm
 • Symulacje lean manufacturing – podstawy teoretyczne
 • Marketing w praktyce zeszyt 2 Badania rynku i rozwój produktu Kompletny kurs z ćwiczeniami 203 str., 24 cm
 • Anatomia PC 301 str., 23 cm
 • MS DOS 6.0-6.22 310 str,24 cm
 • Zarządzanie pamięcią w Windows 3.1 189 str., 23 cm
 • Maksymalizacja Windows 3.1 T.1 369 str., 21 cm
 • Zrozumieć biznes – uniwersalny podręcznik 757 str.26 cm
 • Przewodnik elektryka i automatyka 258 str,30 cm
 • Excel 7 dla Windows 95 krok po kroku w.polska + dyskietka 359 str,24 cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.III 308 str, 24 cm
 • Windows 3.1 dla opornych w.polska Wyd.II 367 str, 21 cm
 • Ilustrowany słownik języka angielskiego 288 str, 24 cm
 • Materiały inżynierskie cz.2 Wyd.II kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów 472 str, 24 cm
 • Statystyka – zbiór zadań Wyd.II 300 str, 20 cm
 • Inteligencja emocjonalna 526 str, 21 cm
 • Najpiękniejsze miejsca na Ziemi 304 str, 30 cm
 • Samorząd terytorialny w RP 184 str, 20 cm
 • Słownik wyrazów obcych 1185 str, 24 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych t.1 wyd 2
 • Dynamic HTML D-39 520s 24cm
 • Ochrona środowiska 451 str, 24 cm
 • Internet 223 str, 24 cm
 • Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski 578 str, 18 cm
 • Recykling materiałów polimerowych 236 str, 24 cm
 • Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym