Podstawy teoretyczne dla uczestników wykładów – gry


Symulacje strategiczne w naszym projekcie dla technologów będą zaprojektowane na tym materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie przedstawionych tu książek przed wykładem Gry Strategiczne.
Nadmieniamy jednocześnie, iż niniejsza baza zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Budowanie Postaw Przywódczych w Dynamicznej Organizacji, Tymon Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Karina Aldowska
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Uchwyty obróbkowe Leksykon konstruktora
 • Pamięci półprzewodnikowe scalone
 • Gry produkcyjne – podstawy praktyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Zbiór zadań z fizyki dla klasy I LO
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Wytrzymałość materiałów
 • Nadwozia samochodowe
 • Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP
 • Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach
 • Układy przekształtnikowe w elektronice przemysłowej
 • Rośliny ozdobne dla technikum terenów zieleni część 2
 • Elektronika łatwiejsza niż przypuszczaszUkłady scalone
 • Spektroskopia 13CNM Interpretacja widm 13CNM
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Elektronizacja. Mikroprocesory zeszyt 23 w układach pomiarowych W-wa 86
 • Słownik techniczny polsko-hiszpański
 • Stres w pracy.
 • Statystyka ogólna.
 • Bankowość
 • Ogrzewanie energią słoneczną
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • Słownik angielsko-polski dla informatyków
 • DR DOS 6.0 Wprowadzenie do systemu operacyjnego
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Życie oceanu w kryształowej toni
 • IBM PC i PC DOS. Wyd.5.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm
 • Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm
 • Eksploatacja telekomunikacyjna Wyd.II Podręcznik dla liceum ekonomicznego 410 str., 20 cm
 • dBase IV 2.0 Quick reference 113 str.,20 cm
 • Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami-20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych 292 str., 24 cm
 • Prawo dewizowe z komentarzem St.Pr.15.04.94 Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Gry w kursach – podstawy praktyczne
 • Lotus dla Windows w.4.0 296 str., 23 cm
 • Auto Cad w.12 dla Windows 591 str., 21 cm
 • Fizyka t 1 wyd 10 701s 24cm
 • Zarządzanie w XXI wieku Jak wyprzedzać Japończyków i Chinczyków 107s 20cm
 • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do cz.II kodeksu postępowania cywilnego T.1 396 str.21 cm
 • Prawo rzeczowe Wyd VI 324 str,20 cm
 • Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej Wyd.VII Podręcznik dla studentów farmacji 682 str,24 cm
 • Matematyka t.1 EIT Podręczniki Akademic.wyd 13
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.III 448 str, 20 cm
 • Anteny.Leksykon dla krótkofalowców SP 2MBE 202 str, 24 cm
 • Medycyna niekonwencjonalna od leczenia magnesami do tajemnic oczu 172 str, 20 cm
 • Fizyka – pola i prąd – testy 371 str, 20 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego – księga pierwsza – część ogólna 288 str, 25 cm
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • Metrologia wielkości geometrycznych 464 str, 24 cm
 • Encyklopedia politologii t 1 Praktyka polityki 316s 23cm
 • Anatomia człowieka III.Układ naczyniowy 503 str, 24 cm
 • Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym + dyskietka 349 str, 24 cm
 • HTML i Java Script + D-57 461 str, 24 cm
 • Obiektowe bazy danych.Modele danych i języki 250s 23cm
 • ABC Internetu 214 str, 24 cm
 • Statystyka od podstaw wyd. 5 zm. 549s 23cm
 • Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych 304 str, 24 cm
 • Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm