<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników cieszą się coraz większą popularnością pośród różnego rodzaju firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem zalety, które się odniesie po zorganizowaniu czegoś takiego. Właściwie przeprowadzona gra potrafi poprawić relacje między pracownikami, a dodatkowo poszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znany koncern farmaceutyczny gra szkoleniowa dla pracowników, którą wiele osób uznało za największe wydarzenie tego typu. Udział w niej bowiem wzięli praktycznie wszyscy pracownicy, co dało około 450 uczestników. Dodatkowo całością opiekowało się 35 trenerów, którzy byli odpowiedzialni za organizację zajęć z grupami zawodników.
<br>
Pewną część z tej trenerskiej grupy stanowiła ekipa z firmy wszystko organizującej, ale większość kadra zatrudniona w koncernie farmaceutycznym. Zostali oni zaproszeni dzień wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez żadnych problemów dali sobie radę z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes Zarządu, który w prywatnym życiu jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania i pasję do tego, aby na podstawie wyprawy w góry dać słuchaczom wiele wiedzy na temat kierowania zespołem, rozwiązywania sporów i motywacji. Tym samym nawiązał on do zagadnień pracy zespołowej, tak ważnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 zespołów, które przez cały dzień realizowały wyznaczony plan. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich uczestniczący wykazać się musie zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończyły się daniem grupie tak zwanych kart, z jakimi ta musiała się dokładnie zapoznać. Przy analizie wspomnianych kart w rzeczywistości uczestnicy oceniali swoje decyzje przez pryzmat pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do pracy, którą wykonują na co dzień.