Gry menedżerskie – materiały do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy nizej wymienione zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna : „Tragizm ludzkiej egzystencji w pierwszych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi”
  • gra decyzyjna : „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy” oraz „Architektura Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej ”
  • gra słownikowa : „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” i Zarządcze Symulacje W E-Learningu oraz „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim”
  • symulacja językowa : „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” i „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem”
  • zabawa słownikowa – „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta” oraz „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • zabawa słownikowa – „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej” oraz „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością”
  • zabawa kreatywna : „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i pierwszych krajach Unii Europejskiej” i „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”
  • zabawa lingwistyczna – „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” i „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności”
  • gra menedżerska – „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej” i „Kontrola i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”