Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten czas odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je pracodawca, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm przy tym projekcie będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.