Scenki szkoleniowe – zalecenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Umiejętnościowe zaleca się prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska – „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ” i „Fraszka z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • gra zespołowa : „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” i „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • gra kreatywna – „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Detekcja krytyczna” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna”
  • symulacja zespołowa : „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna”” oraz „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • symulacja strategiczna – „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży”” i „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Weryfikacja porównawcza”
  • symulacja lingwistyczna – „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy” i „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa menedżerska – „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego” oraz „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą”
  • symulacja lingwistyczna : „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej” i „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej”
  • zabawa kreatywna : „Serial jako skuteczna reklama” i „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”