Symulacje z zarządzania – materiały do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne polecamy poniższe książki do zaliczenia:

  • gra słownikowa : „Motyw zbrodni w obserwowanych utworach Fiodora Dostojewskiego” i „Przetwarzanie i Detekcja obrazów z kamery terahercowej”
  • gra menedżerska : „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” i „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”
  • zabawa kreatywna – „Herkules – starożytność a popkultura” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • gra lingwistyczna – „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na danych źródłowych z Polski i Macedonii” oraz „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy””
  • zabawa językowa – „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” oraz „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006”
  • symulacja strategiczna : „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości” oraz „Termiczne pory roku w Polsce”
  • symulacja lingwistyczna – „Komedia w średniowieczu” oraz „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
  • zabawa menedżerska : „Język angielski w obserwowanych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej”
  • gra lingwistyczna : „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”