Scenki strategiczne – materiały do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na następujące opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa lingwistyczna – „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” i „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej”
  • gra językowa – „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy”” i „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie”
  • zabawa zespołowa – „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ” i Historyczne Symulacje Biznesowe i „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni”
  • gra kreatywna : „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera” oraz „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na modelu Barcelony”
  • symulacja komunikacyjna : „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim” i „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • symulacja kreatywna : „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej” oraz „Zbrodnia i śledztwo w dreszczowcach Thomasa Harrisa”
  • gra strategiczna – „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej” oraz „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie pierwszych tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • gra słownikowa – „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa” oraz „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Synteza porównawcza”
  • gra zespołowa : „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ” i „Obraz dziecka w reklamie”