Dofinansowanie na kursy menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie internetowej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – treningi zamkniete
 • stworzenie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – warsztaty ze stresu
 • Szkolenia HR – szkolenia z asertywności
 • – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie portalu zdalnego świadczącego nowoczesne e-usługi dla rynku pracy – szkolenia miekkie
 • stworzenie prototypu „analizatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – szkolenia zamkniete
 • stworzenie wyszukiwarki biur architektonicznych zintegrowanej z automatycznym modelem zapytań ofertowych – treningi miekkie
 • progres importu w ZMM MAXPOL – szkolenia sprzedażowe
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – warsztaty sprzedażowe
 • Adaptacja projektu informatycznego firmy do obsługi zleceń w systemie B2B – warsztaty interpersonalne
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi sprzedażowe
 • BAKS EXPORT 2009 – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa systemu do automatyzacji kooperacji w branży usług budowlano wykończeniowych – treningi z zarządzania projektem
 • Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej wykorzystującego modernizacyjne technologie – treningi z asertywności
 • Doustny nowoczesny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – szkolenia miekkie
 • e-Fachowiec – automatyczne kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – treningi firmowe
 • Ekspansja na rynki wschodnie i zachodnie – treningi pracownicze