Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr DEE/23 4 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Program debata podczas warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Wykłady w Łodzi
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łowicki oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Huibida Hardware & Plastic Products Co. Ltd, Cementownia „GROSZOWICE” Sp. z o.o., Elektrociepłownia „Toruń” S.A., Usługi Asenizacjne Krzysztof Pogorzelski, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Czesław Dawida, Kazimierz Magoń, Mieczysław Trojanowski Sp. Jawna , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Flying Fish Stasz i Kiełkowski Spółka Jawna, Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, Linter , Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż Sp. z o.o. , Woodward Governor Poland , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., ONE-2-ONE , Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.