Ćwiczenia szkoleniowe – podstawy programowe do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe proponuje się nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa językowa : „Częstość i długotrałość występowania obserwowanych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” i „Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych komediach oświeceniowych”
  • gra komunikacyjna – „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” i „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • symulacja lingwistyczna : „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” i Symulacje Biznesowe i „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na modelu Kampanii Piwowarskiej”
  • zabawa lingwistyczna – „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu” oraz „Hoplita grecki”
  • gra lingwistyczna : „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej” i „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie”
  • symulacja słownikowa : „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej”
  • zabawa zespołowa – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” oraz „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”
  • symulacja decyzyjna : „Pieśń maryjna jej funkcje” i „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • gra lingwistyczna : „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” oraz „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”