Informacja – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs InstruktorskiNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Sprzedaży:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym elementem pracy winien być program tematyczne warsztaty z zarządzania biznesem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Indywidualny plan działania
 • Zarządzanie jakością w projektach
 • Wystąpienia publiczne. zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami.
 • Efektywne komunikowanie zmian


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYDŁOWIE
 • SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 50 W STARACHOWICACH.
 • FUNDACJA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO
 • STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY DYSLEKTYCZNEJ
 • STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE „PROMETEUSZ”
 • STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WARSZAWSKI
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOSZALIŃSKIEJ WĄSKOTORÓWKI
 • STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „TWOJA SZKOŁA”
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ACADEMIA”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA JÓZEFÓW”
 • FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH „DOLINA ZDROWIA”
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • „PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY”
 • FUNDACJA RADCÓW PRAWNYCH „SUBSIDIO VENIRE”