Subwencje na warsztaty z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • wypracowanie zdalnego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – warsztaty firmowe
 • wypracowanie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia Z Zarządzania Ludźmi W Łodzi – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – warsztaty handlowe
 • stworzenie portalu społecznościowo-turniejowego dla graczy GameBurgnet – treningi miekkie
 • wypracowanie prototypu „kontrolatora oglądalności TV” oraz jego implementacja – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie telefonicznego serwisu, w którym model komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – warsztaty ze stresu
 • przyrost importu przez sporządzenie planu intensyfikacji importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – treningi interpersonalne
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – warsztaty z asertywności
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – szkolenia biznesowe
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi interpersonalne
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – szkolenia biznesowe
 • Budowa modernizacyjnej bioelektrowni o mocy do 2 MW w miejscowości Rogóźno Zamek – szkolenia interpersonalne
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – warsztaty miekkie
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – treningi z komunikacji
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – treningi miekkie
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – szkolenia zamkniete