Opinie – szkolenia z zarządzania – Consulting Partners

Baza wygranych wniosków w ramach subwencji Szwajcarskiego Grantu Innowacyjnego:

  • G0/O/POMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów, ERG SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Progress project
  • G8/B/LUBELSKIE-, Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego produktów z grupy pizza poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowej, produktowej oraz organizacyjnej, VIRTU SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z Górnego Śląska.
  • B9/W/PODKARPACKIE-, automatyczna reorganizacja i komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania do zarządzania dystrybucją, ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • E8/E/POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności poprzez skoordynowane uruchomienie innowacyjnych rozwiązań, LAMBER SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Brainstorm
  • 0/J/OPOLSKIE-, Zakup innowacyjnego lasera medycznego oraz aparatu ultrasonograficznego., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA ŻUBROWSKA-MAZUR, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Berndson
  • 8/K/OPOLSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy Osicka Marzena Centre Sport poprzez przystosowanie do potrzeb nowych usług i uruchomienie innowacyjnego technologicznie kompleksu usługowego rekreacyjno-wypoczynkowego wyposażonego w inteligentny system zarządzania infrastrukturą i usługami zintegrowanymi z nowatorskim systemem informatycznym mobilnego klucza turystycznego., OSICKA MARZENA CENTRE SPORT, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Santorski. Zalecane w instytucie Avenhansen
  • 7/B/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Zakup energooszczędnej suszarni próżniowo-kondensacyjnej w celu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, DAMIAN ŚWIERC „STOLLDREW” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Homo Creatore
  • BD1/N/PODLASKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie F.U.H. PROFIT, FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PROFIT GONERA-BĄK MONIKA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Profess
  • –EF7/J/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie kompleksowej usługi badań atestacyjnych kotłów na paliwa stałe, ZAKŁADY BADAŃ I ATESTACJI „ZETOM” IM. PROF. F.STAUBA W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Akademia przygoda