Symulacje edukacyjne – tematy do egzaminu


Ogłaszamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • zabawa kreatywna – „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym” oraz „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • gra edukacyjna : „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” oraz „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • symulacja menedżerska : „Kulturowo-Językowy obraz wampira w cyklu „Błękitnokrwiski Melissy de la Cruz” i Korporacyjne Symulacje Menedżerskie oraz „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na przykładzie obserwowanych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)”
  • zabawa komunikacyjna : „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990” oraz „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach”
  • symulacja edukacyjna – „Optymalizacja filtracji spektralnej w kamerach i pirometrach podczerwieni” oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na przykładzie życia oraz twórczości wybranych pisarzy epoki”
  • symulacja edukacyjna : „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej” oraz „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • gra biznesowa : „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” oraz „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym”
  • zabawa strategiczna – „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” i „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • gra kreatywna – „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z wybranych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” oraz „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie utworów literackich”