Ćwiczenia z zarządzania – zalecenia do egzaminu


Ogłaszamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe akceptuje się następujące zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra językowa : „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House”” i „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • zabawa lingwistyczna : „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” i „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • zabawa biznesowa – „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji” i Symulacje i „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • symulacja słownikowa : „Rola mężczyzny w religiach Europy Południowo-Wschodniej” oraz „Energia słoneczna”
  • symulacja komunikacyjna : „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” i „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • gra językowa : „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” i „Skuteczność reklamy wyborczej”
  • symulacja językowa – „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei” i „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na przykładzie dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • gra edukacyjna – „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela” oraz „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej”
  • gra edukacyjna : „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” i „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”