Opinie – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej – Training Institute

Ranking nagrodzonych aplikacji w programie subwencji Norweskiego Grantu Rozwojowego:

  • 2/D/PODKARPACKIE-, ekonomizacja innowacyjnej metody redukcji dawki kontrastu poprzez zakup systemu automatycznego wstrzykiwania z oprogramowaniem., VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Training Partners .
  • H5/D/PODKARPACKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej technologii produkcji bibułek papierosowych na skalę przemysłową., Emburn tobacco S.C. Dariusz Łączek, Iwona Łączek, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Batko. Zalecane w spółce Mindlab
  • E9/U/LUBELSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnej oferty poprzez udostępnienie stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Śląska oraz uruchomienie portalu z możliwością wypożyczania samochodów ekologicznych pod marką GreenGoo promującą ekologiczne podróżowanie., TRANSPORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane w firmie Berndson
  • G1/Z/MAZOWIECKIE-, Nowa linia technologiczna pozwalająca na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych o nowej konstrukcji, estetyce i formie w postaci D., Wieczorek Tomasz Firma „LOGOS”, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia w spółce Brainstorm
  • CH9/I/ZACHODNIOPOMORSKIE-, unowocześnienie e-usługi „eTablica” do oferty Wnioskodawcy, INFINI SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • 4/R/LUBUSKIE-, ekonomizacja do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora, FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Integra Consulting
  • CA7/G/MAŁOPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie systemu MJG Digital do zarządzania treściami interaktywnymi w celu zaoferowania nowych usług na rzecz sektora sprzedaży detalicznej, „JM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia w firmie Avenhansen
  • 3/Y/MAZOWIECKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek nowoczesnej usługi w zakresie technologii wyświetlania obrazu, dzięki wykorzystywaniu innowacyjnego systemu ekranu diodowego, w pełni zbudowanego z plastikowych modułów oraz opatentowanej technologii modułów złączy., TSE MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie IBD Business School