Ćwiczenia menedżerskie – tezy do egzaminu


Ogłaszamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się tu przedstawione tematy do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa – „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” oraz „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich”
  • zabawa edukacyjna – „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i ocenianych krajach Unii Europejskiej” oraz „Susze w Polsce”
  • zabawa biznesowa – „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” i Gry Biznesowe oraz „Feminizm w TVN Style”
  • symulacja językowa : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” oraz „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • symulacja zespołowa – „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku” oraz „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej pierwszych żywotów świętych kobiet”
  • gra komunikacyjna : „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” i „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie”
  • zabawa komunikacyjna : „Genderowy retelling „Penelopiady” Margaret Atwood i „Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk” i „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”
  • gra edukacyjna – „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” oraz „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe”
  • gra komunikacyjna : „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” i „Budowa i historia Układu Słonecznego”