Wyjazdy integracyjne – Ósmy Kongres


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie niniejszym dziękują ze strony Grupy Kapitałowej za czas poświęcony na sponsoring i darowizny – podpisano: Dymitr Konik, Chrystian Horyń, Adam Filipowicz i Izydor Gałuszka

 • V Warsztat Seminaryjny team building z formalnego harmonogramu Tożsamość nauk o mediach: Obraz osobistych dramatów Niemców jak również Polaków w reportażach oraz fotoreportażach z lat 1945–2015 w kontekście przesiedleń. Od nienawiści do pojednania
 • Sierpniowy Panel Doradców Public Relations Eventy Integracyjne i Team Building jako gra miejska
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa po upadku bipolarnego świata. Teoria i praktyka
 • XV Międzyuczelniana Sesja akademicka
 • Warsztat Seminaryjny team building „Kryzys człowieczeństwa? Humanistyka a także nauki społeczne wobec „śmierci człowieka”
 • Konferencja sprawozdawcza w dziedzinie położnictwa a także neonatologii oraz medycyny perinatalnej w oparciu o Raport umieralności okołoporodowej 1999-2013
 • Współpraca transgraniczna – Euroregiony
 • „SPOTKANIE Z TOKSYKOLOGIĄ” Drugie Rzeszowskie Spotkanie Naukowe Poświęcone Problemom Współczesnej Toksykologii
 • Nauki Zarządzania w kresie destabilizacji. Perspektywa Polski a także Gruzji
 • Rodzina: podstawowe dobro ludzkości
 • XIV Sympozjum Dynamiki Konstrukcji DYNKON 2014
 • V Szkolenie Symulacyjne team building z formalnego harmonogramu „Myśl jak również kultura buddyjska” – „Buddyzm: religia czy filozofia?”
 • Warsztat Seminaryjny team building „Inżynier bez granic – potencjalnie innowacyjne formy kształcenia oparte na współpracy ponadnarodowej” – zorganizowane przez Kierownika procesu
 • Komputerowe Wspomaganie Nauki a także Techniki, XI Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Cykliczne CAX’2014