Wylosowane szkolenia menedżerskie

 • e-wydania, bezpłatny, zdalny projekt dystrybucji wydawnictw
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • Generator sklepów internetowych – wwwgaleriaopenpl – szkolenia z obslugi klienta
 • Informatyczne wsparcie poprzez integrację i implementacja systemu B2B – szkolenia z komunikacji i otwarte szkolenia ze stresu
 • INNpuls proces – wdrożenie usługi elektronicznej umożliwiającej zdalne zarządzanie systemami – szkolenia z przywództwa
 • Tradycyjne Treningi Z Coachingu – szkolenia menedżerskie i piątkowe szkolenia menedżerskie
 • Integracja projektu informatycznego firmy DAZI Management z modelami partnerów biznesowych w celu stworzenia zoptymalizowanego systemu Zarządzania Kampaniami Telemarketingowymi
 • cyfrowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia zamkniete
 • zdalny serwis treści multimedialnych – eBook – szkolenia z przywództwa
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding proces ( FACS ) –
 • Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu Fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji – szkolenia firmowe
 • Moje miasto – nowoczesna struktura reklamowa
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z kreatywności
 • Nowe technologie informatyczne szansą rozwoju przedsiębiorstwa ELDAN oraz współpracujących firm – warsztaty z kreatywności
 • Optymalizator Fineocompl – wypracowanie mobilnej platformy ratingu ubezpieczeń – warsztaty pracownicze
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Paszport do importu instrumetem wsparcia ekspansji zagranicznej firmy Tartak „GRAND” – treningi z zarządzania czasem
 • Portal Nauki – struktura transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu – treningi miekkie
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Prace rozwojowe INTERMET, celem progresu konkurencyjności poprzez implementacja innowacji ekologicznej – treningi miekkie
 • Promocja i informacja PO IG w działaniach Instytucji Zarządzającej w 2010 roku – warsztaty HR
 • Rozpoczęcie importu wysokiej jakości produktów Zakładu Kamieniarskiego Izabela Kubiak
 • skok technologiczny importu firmy Victor Tenderizer w kierunku rynków Unii Europejskiej – szkolenia interpersonalne
 • rozwój importu w kierunku rynków wschodnich
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie strategii działania działalności spółki poprzez sporządzenie planu intensyfikacji importu
 • skok technologiczny firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – treningi handlowe
 • rozwój i implementacja modernizacyjnej procedury produkcji nowego kruszywa budowlanego
 • Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: sporządzenie technologii i jej implementacja – treningi z przywództwa
 • Środowisko rozwojowe produktów i modelów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
 • ThinkPoland – portal zdalny promujące polskie szkoły wyższe na świecie – szkolenia zamkniete
 • Usługi doradcze przy przeprowadzaniu emisji publicznej przez TINES SA – warsztaty pracownicze
 • Warsztat kreatywny online – informatyczne wzmocnienie projektów kreatywnych
 • Wejście TORSEED SA na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego harmonogramu dynamizacji importu – treningi HR
 • Własność Intelektualna – niedoceniony potencjał przedsiębiorców – szkolenia z delegowania
 • Wykorzystanie nowoczesnych metodyki regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania modernizacyjnego regeneratora wibracyjnego
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wznowienie kontaktów handlowych i sprzedaży produktów FASER SA w Albanii – warsztaty zamkniete
 • Zaimplementowanie nowoczesnej platformy, do zarządzania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi sprzedażowe
 • pozyskanie zewnętrznych usług doradczych mających na celu wypracowanie planu ekspansji importu dla firmy GAWAG – szkolenia biznesowe}