Gry menedżerskie – specjalizacja mgr Kaja


Ćwiczenia kreatywne – bibliografia na kurs:

 • Ćwiczenia Menedżerskie
 • 32 wiersze o Morskim Oku
 • Gry menedżerskie , doc. B. Cogiel
 • Bazuna – studencki zbiór piosenek turystycznych, tom 1
 • Geografia turystyczna Polski
 • Symulacje menedżerskie , prof. F. Bąk
 • Ocena biznesowa jakości i potencjalnego wpływu projektów szkoleniowych konkursowych oraz wybranych projektów szkoleniowych z listy indywidualnej z zakresu gospodarki wodnościekowej (dz. 1.1) na osiągnięcie zakładanych wskaźników docelowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Organizacja i metodyka prelekcji krajoznawczych
 • Przezrocza w nauczaniu historii
 • W litworowych i piarżystych kolebach
 • „Czytam i rozumiem świat”. Powiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem.
 • Jurajska Liga Siatkówki
 • Historia wychowania – Joanna Kuryło-Omelianiuk, Ewa Romanowska, Teresa Zaniewska (269)
 • Houdson, houdson do you read – James Tiptreeir (1296)
 • Rozbite gniazdo – Barbara Gordon (1910)
 • Miecze świetlne – Kevin J. Anderson, Rebecca Moesta (2204)
 • Kalejdoskop – Philip K. Dick (2844)
 • Głos dla księżniczki – John Morressy (3928)
 • Rozbitek z Cynthii – Juliusz Verne (4136)
 • Dzieje żydów w polsce do końca XIV w. – Roman Grodecki (4650)
 • Smak soli – Don Webb (5731)
 • Doświadczenia z pogranicza śmierci – Jean Ritchie (6068)
 • Siewcy kąkolu – O. Elizeusz (6650)
 • Symulacje biznesowe , mgr D. Cyl