Moderowane treningi biznesowe

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku realizowana przez WWPE
 • Foresight metodyki odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r
 • Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy – szkolenia pracownicze
 • nowoczesne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami – warsztaty miekkie i piątkowe szkolenia handlowe
 • InQbe – inkubator planów technologicznych i internetowych – szkolenia z asertywności
 • Kursy Dla Firm – szkolenia z zarządzania projektem i korespondencyjne szkolenia sprzedażowe
 • Internet w domach mieszkańców Szczawnicy
 • internetowa koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – warsztaty zamkniete
 • Kapitał na innowacje – warsztaty z przywództwa
 • Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej –
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe nowej generacji – szkolenia z komunikacji
 • Nowe etykiety „wrap-around” w nowoczesnej procedury w MASTERPRESS SA
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi HR
 • Nowe technologie informatyczne szansą rozwoju przedsiębiorstwa ELDAN oraz współpracujących firm – treningi z asertywności
 • Optymalizator Fineocompl – wypracowanie zdalnej platformy ratingu ubezpieczeń – szkolenia z kreatywności
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan ekspansji importu w firmie Auto-Starter Danuta Kaszubowska – szkolenia z asertywności
 • Poprawa atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii drukowania – treningi interpersonalne
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o innowacyjne produkty do płukania tkanin
 • Prace B+R oraz uruchomienie technologii wytwarzania lekkiego kruszywa popiołoporytowego LSA – warsztaty menedżerskie
 • Przekształcenie CBR Novasome Sp z oo w Centrum Badawczo-Rozwojowe – treningi z zarządzania czasem
 • Rozpoczęcie dzialaności przez firmę CANDY DESIGN
 • unowocześnienie eksportu firmy Witraż poprzez stworzenie koncepcji ekspansji importu – treningi z komunikacji
 • rozwój biznesu dzięki własności intelektualnej program promocyjno-informacyjny
 • skok technologiczny działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – II etap – treningi negocjacyjne
 • wzmocnienie strategii działania firmy Górski Ogród, poprzez Export – usług i produktów
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – szkolenia sprzedażowe
 • unowocześnienie współpracy firmy VOTUM SA z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne
 • – warsztaty z zarządzania projektem
 • Śląska BIO-FARMA Centrum Bioprocedury, Bioinżynierii i Bioinformatyki
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez implementacja innowacyjnej procedury – warsztaty sprzedażowe
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • Wejście firmy Nexum Sp z oo na rynek chorwackich usług doradczych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku „Kurtyna powietrzna ze strumieniem pomocniczym na kraje europejskie, Rosję oraz USA – szkolenia zamkniete
 • Wyposażenie instytucji-POT-2009
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – szkolenia HR
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy WOJSIAT poprzez zwiększenie importu i promocji – szkolenia sprzedażowe
 • pozyskanie i zbudowanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usługi aukcje odwrotne i e-usługi zamówienia zbiorowe
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia interpersonalne
 • Zjedz24pl interaktywnym medium dla rynku gastronomicznego – warsztaty zamkniete}