Gry edukacyjne – kierunek dr Kubica


Gry komunikacyjne – literatura pomocnicza na szkolenia:

 • Gry Menedżerskie
 • „Ukierunkowanie środków Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego
 • Gry szkoleniowe , prof. dr hab. C. Bubalik
 • Chopin w kraju rodzinnym
 • Kościół i Klasztor Reformatów w Krakowie
 • Symulacje strategiczne , prof. dr hab. D. Brzezina
 • Obieżyświaty – Śpiewnik Nr 2
 • Ocena biznesowa przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy Oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów, część 1
 • Trzy relacje z polskich podróży na wschód muzułmański w I poł. XVII wieku
 • Powiatowy konkurs kaligraficzny
 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego
 • Satyry – Ignacy Krasicki (283)
 • Chirurgiczna precyzja – Stanisław Barańczak (1209)
 • Spotkanie przy wielkim czasie – Zbigniew Rybarczyk (1475)
 • Dolina Jeruzalem – Stephen King (2151)
 • Awantury arabskie – Kornel Makuszyński (2595)
 • Tako rzecze Zaratustra – Fryderyk Nietzsche (3400)
 • Cylinder Heidelberga – Jonathan Carroll (4165)
 • Nędznicy (część 1 i 2) – Wiktor Hugo (4971)
 • Rok myszy – Norman Spinrad (5582)
 • Paziowie króla Zygmunta – Antonina Domańska (6416)
 • Jan Zamojski – Stanisław Grzybowski (6856)
 • Symulacje biznesowe , dr hab. H. Chachulski