Awans i praca – zestaw porad od rekruterów

Namówiliśmy wiodącego eksperta z uznanego i znanego portalu ogłoszeń o pracę Szukam Pracy do opracowania komentarza dot. działań, którymi można wesprzeć własną karierę. Oto sugestie naszego gościa.

W przypadku gdy jesteśmy zaangażowanymi członkami rynku zatrudnienia, to oczywiście obcujemy z tego rodzaju dokumentami jak CV czy też list motywacyjny. Dawniej mogliśmy mówić o życiorysie oraz o podaniu, jednak aktualnie te dwa hasła zostały zastąpione innymi. CV jest bardziej szablonowe, natomiast list motywacyjny stał się substytutem podania, niemniej pojawiły się w jego formule odrobinę bardziej kluczowe modyfikacje. Rzecz dotyczy głównie słowa „motywacyjny”. Bez dwóch zdań chodzi wszak o to, aby tenże list zawierał całościowe uargumentowanie naszej woli podjęcia konkretnej pracy.

List motywacyjny nie powinien być ciągiem okrągłych, a jednocześnie wolnych od sensu słów. Listu motywacyjnego nie powinno się tworzyć, bazując na jakichś przykładach, ponieważ jedną z kluczowych reguł doposażających go o efektywność jest oryginalność. List motywacyjny nie ma być wykazem indywidualnych mocnych stron, wyczynów. Jego treść powinna uwzględniać te czynniki, które mogą istotnie podziałać na decyzję prawdopodobnego pracodawcy. Z tego powodu list motywacyjny nie może być tworzony bez rozpoznania, ponieważ niechybnie nie odniesie on zakładanego efektu.

Każda osoba, która chce stworzyć dobry list motywacyjny musi nieco bliżej zapoznać się z firmą, do której pisze, przeanalizować formę jej aktywności, a jeśli da się to urzeczywistnić, to również z warunki współpracy, jakie stawia ta firma swoim członkom kadry. W omawianym podaniu należy ująć własne umiejętności, jednak tylko te, które będą faktycznym wyróżnikiem w działaniu na konkretnym stanowisku. Dodatkowo warto zdawać sobie sprawę, że list tego typu nie jest i nie może być żadnym elaboratem. Nie może on być dłuższy niż pojedyncza kartka szablonu A4, oczywiście wyposażona w standardowe marginesy.

Tekst napisany przez oferty https://szukampracy.pl/ogloszenie