Literatura dla absolwentów szkoleń – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą wypracowane na tym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy abiturientów naszych wykładów i gier szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu opracowań w ramach warsztatu Licencjonowane Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że przedstawiona tu lista zawiera lektury wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Szkolenie Postaw Menedżerskich w Rosnącej Instytucji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Karina Dudeń
 • Diody mikrofalowe półprzewodów
 • Leksykon inżyniera technika
 • Wprowadzenie do transmisji danych
 • Gry transportowe – fundamenty teoretyczne
 • Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
 • Melioracje terenów miejskich i przemysłowych
 • Maszynoznawstwo dla ZSZE
 • Współczesne urządzenia radiolokacyjna
 • Teoretyczne Fundamenty rachunkowości Wyd. IV
 • Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej
 • Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna
 • Pneumatyczne przetworniki automatyki
 • Metaloznawstwo
 • Eksplatacja elektrowni parowych.
 • Vademecum materiałoznawstwa. Metale nieżelazne, tworzywa
 • Mały leksykon wielkiej reformy
 • Charakterystyki stali seria E t.II.Tablice odporności na korozję
 • Poradnik radioamatora część II
 • Encyklopedia techniki Przemysł lekki
 • Mistrz przełożony i wychowawca
 • O dobrej i złej polszczyźnie
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach.
 • Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
 • Mikrokomputery Przewodnik
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t3
 • Lekarz psychiatra i jego pacjent.
 • Word Perfect 5.1 Opis programu.
 • Word 2.O.dla Windows
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Cyfrowe układy scalone CMOS.Seria:Układy i systemy cyfrowe.Wyd.I. 317str.,23cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Polskie prawo podatkowe 172 str., 21 cm
 • Analiza cz.I Elementy Wyd.V 368 str., 24 cm
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm
 • Encyklopedia szkolna. Matematyka
 • Bazy danych 163 str., 24 cm
 • Procesy dynamiczne w rachunkowości
 • Gry technologiczne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Elementy informatyki dla każdego Wyd I /dyskietka/ 221s 23cm
 • Wielki słownik słownik polsko-angielski P-Z 871 str., 24 cm
 • Katastrofy ekologiczne 95 str., 29 cm
 • Makroekonomia Podręcznik europejski
 • Skład komputerowy 101 sprawdzonych rozwiązań 255 str 24 cm
 • Sztuka świata t.10 357 str., 30 cm
 • Sygnały telewizyjne – Poradnik modernizacji i przestrajania telewizorów i magnetowidów 201 str,24 cm
 • Rachunkowość podatkowa Minimalizacja podatkowa w małej firmie
 • Zadania z wytrzymałości materiałów 236 str, 24 cm
 • Symphony 2 ćwicz z nami
 • Krótka historia filozofii 376 str, 24 cm
 • Podręcznik chemii organicznej 607 str, 24 cm
 • Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym 221 str, 20 cm
 • Zarządzanie międzynarodowe 255 str, 21 cm
 • Panorama współczesnej myśli humanistycznej od strukturalizmu do postmodernizmu 432 str, 21 cm
 • Technika wysokich napięć 346 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami międzynarodowymi 510 str, 24 cm
 • Elementy ekologii 630 str, 24 cm
 • Prąd stały.Obliczanie obwodów prądu stałego. wyd.2 158s 23cm
 • Windows 2000 – spójrz w okna 381 str, 24 cm
 • Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach 516 str, 24 cm
 • Visual C++ 6
 • Rachunkowość przez spółki giełdowe a ujawnienie informacji 196 str, 24 cm