Aktualności – test – Szkolenie Dla Trenerów

Zawiadomienie – egzamin – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Instruktorów Zarządzania:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym zadaniem winien być temat szkolenie inspiracyjne

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • systemy komputerowe w firmach rozproszonych
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym
 • Czego ludzie się boją?
 • Biznesplan krok po kroku


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • HABITAT FOR HUMANITY GLIWICE
 • CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY „PUERI CANTORES TARNOVIENSES”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DOLIŃSKIEJ
 • SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W KATOWICACH
 • FUNDACJA ANDRZEJA S.PIECUCHA „POWIATOWE DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH „TACY SAMI”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISKO
 • FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ NAD MUZYKĄ LUDOWĄ I SAKRALNĄ KRESÓW „MUZYKA KRESÓW”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ „PRO-ACTIV”
 • STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY „REMEDIUM”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU
 • FUNDACJA SCRIPTURE UNION POLSKA
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLEŚNICY „ÓSEMKA”