Gry z zarządzania – hipotezy do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • gra strategiczna – „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka”
  • gra edukacyjna – „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” i „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
  • symulacja kreatywna : „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • gra decyzyjna – „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” oraz „Modelowanie rozkładu temperatury powietrza w województwie lubelskim technikami GIS”
  • gra lingwistyczna – „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” i „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej”
  • symulacja językowa : „Agresja w języku polityki” oraz „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego”
  • symulacja językowa : „Projekt spływu canoe po Wieprzu” oraz „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na modelu kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • gra lingwistyczna : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” oraz „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • symulacja edukacyjna : „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” oraz „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie”