Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” do zaawansowanego etapu przechodzą poniższe programy:

 • zbudowanie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie internetowo-mobilnego modelu gromadzenia i przesyłu danych teleadresowych – szkolenia HR
 • Warsztaty Z Zarządzania Zmianą W Kielcach – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie otwartego katalogu monet oraz aplikacji do zarządzania kolekcjami monet – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu zdalnego ARTSCHANNELPL – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu mobilnego elektroniczny poradnik wnętrzarski – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – warsztaty HR
 • wzrost konkurencyjności GAMBIT LUBAWKA Sp z oo poprzez unowocześnienie eksportu – etap I – treningi pracownicze
 • wzmocnienie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – treningi biznesowe
 • ART MINE – zbudowanie portalu społecznościowego dla projektantów – treningi pracownicze
 • standaryzacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez wdrożenie modelu B2B – treningi interpersonalne
 • badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego – szkolenia z asertywności
 • Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp z oo – wdrożenie innowacji – szkolenia miekkie
 • – treningi z kreatywności
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – szkolenia zamkniete
 • e-Backup – stworzenie nowoczesnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa rejestrów – szkolenia pracownicze
 • elektroniczna platforma wymiany rejestrów B2B o klientach usprawniająca procesy biznesowe – szkolenia zamkniete