Subwencje na kursy z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Strukturalny” do ostatecznego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz – treningi sprzedażowe
 • Zamknięte Konferencje Dla Przedstawicieli W Bielsku Białej – warsztaty miekkie
 • stworzenie platformy elektronicznej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – treningi z delegowania
 • zbudowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi handlowe
 • wypracowanie wielopoziomowej mobilnej Platformy Płatności Partnerskich – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez uruchomienie kompleksowego systemu Koordynacji procesów i integrację z istniejącymi modelami spółek Grupy Advpl – szkolenia HR
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – treningi firmowe
 • analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych – treningi negocjacyjne
 • standaryzacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – szkolenia sprzedażowe
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z wdrożeniem – 3430 (PKWiU 2004) – szkolenia zamkniete
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia interpersonalne
 • Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej metodyki produkcji stolarki PCV i aluminium – szkolenia z zarządzania projektem
 • DealerKiller – unikatowy portal kupna/sprzedaży nowych samochodów – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia z konfliktów
 • E-korki z matematyki – szkolenia z konfliktów