Kursy inspiracyjne – wyróżnieni uczestnicy

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń z ukłonami dziękujemy (a ponadto przyznajemy opisane niżej podarunki) za włożony wysiłek na uzupełnienie kwestionariusza, który stworzyli nasi konsultanci Arkadiusz Langosz, Michał Ceglarek, Anatol Umiński i Hipolit Głobusz na konferencji Bieszczadzkie Filmowe Szkolenia Integracyjne

  • Edgar Waśkowski, Choreograf, Otyń, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „kierowanie czasem i organizacja pracy” lub szkolenie team building a także publikację „Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium”
  • Korneliusz Głobusz, Kosztorysant budowlany, Aleksandrów Łódzki, przesyłamy bezpłatny voucher na trening „ promocja i marketing czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej ” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości”
  • Nataniel Frycz, Fototechnik, Bukowsko, przyznajemy rabat na warsztat zamknięty „ zostań skutecznym sprzedawcą ” lub event motywacyjny a ponadto wydawnictwo „Przeboje kuchni staropolskiej”
  • Aleks Błach, Funkcjonariusz inspekcji celnej, Łapanów, przyznajemy darmowy wstęp na trening „kierowanie przepływem informacji” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo publikację „Pedeutologia”
  • Jonasz Gogolewski, Broker reasekuracyjny, Gzy, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „kierowanie zespołem ” lub trening z pracy zespołowej a ponadto książkę „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, t. 2. Odpowiedzialność”
  • Gwidon Wróblewski, Detektyw (prywatny) , Milejczyce, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs dofinansowany „kierowanie czasem” lub event motywacyjny i publikację „Zabawy logopedyczne na cztery pory roku”
  • Bogumił Kot, Wydawca materiałów, Płośnica, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Prosprzedażowa postawa w obsłudze nabywcy – jak umacniać współpracę z nabywcą?” lub szkolenie team building plus wydawnictwo „Fizjoterapia kliniczna”