Ćwiczenia szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne akceptujemy tu przedstawione książki do egzaminu:

  • gra słownikowa : „Kobiety w epoce elżbietańskiej” oraz „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • zabawa biznesowa : „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki”” oraz „Destrukcyjna siła miłości w dramatach Stanisława Przybyszewskiego (na studium przypadku utworów „Złote runo”, „Śnieg”, „Goście”). ”
  • symulacja komunikacyjna – „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989” oraz Gry Decyzyjne i „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • zabawa strategiczna – „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na danych źródłowych z wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.” i „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym”
  • symulacja kreatywna : „Internet a sukces w nauce” oraz „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl””
  • zabawa edukacyjna : „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” oraz „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej”
  • symulacja biznesowa : „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek” i „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • gra słownikowa : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” i „Etykieta językowa w miejscu pracy”
  • gra decyzyjna : „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy” i „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”