Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ZZN/51 2 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata podczas konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Lodzi
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Nowak Firma Handlowo – Uslugowa, ORBIS S.A., Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., RWD Prospect sp. z o.o, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej TV-SAT „ALFA” , „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, ABC-Learning , Decerto , Jakub Lipiński Unlimited, Krakowska Szkoła Barmanów Piotr Dziadkowiec, PLANYLEKCJI.PL , Wojnarowscy , Ecotech Polska sp z o.o., Witowskie cieplice – miasteczko wodne , Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „Błękitna” W. i N. Majewscy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.