Informacja – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie TrenerskieNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Coachów Wewnętrznych:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Wiodącym etapem egzaminu jest program szkolenia dla kierowników projektów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 dni szkolenie
 • Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja pracowników
 • Angażowanie i prowadzenie wolontariuszy


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • „””FUNDACJA NA RZECZ PROGRAMU WCZESNEGO ROZPOZNAWANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U KOBIET
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH-SWN
 • FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
 • STOWARZYSZENIE „PARAFIADA” IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA
 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PRZYJACIEL”
 • „PODWÓJNY UŚMIECH”. STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT.
 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ „PRO-ACTIV”
 • FUNDACJA BGŻ
 • „BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY”
 • OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „ŻACZEK”
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE KLUB „AMAZONKI” W PIONKACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DOJO SOBÓTKA