Środki Unijne na kursy z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Program Społeczny” do czwartego etapu przechodzą tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie zdalnej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia Negocjacje – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie platformy internetowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy procesowe dla obywateli – treningi ze stresu
 • stworzenie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie serwisu mobilnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych – treningi pracownicze
 • zbudowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia z konfliktów
 • progres konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez implementacja elektronicznego procesu B2B wśród partnerów biznesowych – treningi biznesowe
 • wzmocnienie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z konfliktów
 • Adseek – innowacyjna metoda monitorowania i archiwizacji kampanii reklamowych w Internecie – szkolenia z zarządzania czasem
 • automatyzacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – treningi z konfliktów
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad wdrożeniem energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia z przywództwa
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – szkolenia pracownicze
 • Centrum innowacyjnych technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – szkolenia HR
 • Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu – treningi z konfliktów
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja zagraniczna celem rozwojowym firmy Stabilizacja Polska Sp z oo – warsztaty z przywództwa