Ogłoszenie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – zaliczenie – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kursantów „Szkoła Trenerów Sprzedaży:

Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Głównym etapem egzaminu jest blog seminaryjny zamknięte szkolenia z mentoringu

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • jak radzić sobie z obiekcjami i negatywnymi emocjami klientów
 • Wykorzystanie mind mapping w zarządzaniu projektami
 • Metoda dialogu motywującego
 • Coaching w zarządzaniu


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO
 • KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KLUB ABSTYNENTA „DROMADER”
 • W MIELCU”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO
 • STOWARZYSZENIE RODZIN „OTWARTY UMYSŁ”
 • KLUB SPORTOWY „RELAX” GRABICE
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „PRZYSTAŃ”
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO „NASZE GNIAZDO”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BISKUPCU