Szkolenia integracyjne – Bieszczadzki Warsztat


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w tym miejscu dziękują ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Dobiesław Syrewicz, Witold Łęczycki, Florian Borowski i Kuba Dębski

 • Foliations 2016
 • Zimowy Warsztat Kierowników Personalnych Zabawy Team Building gra kryminalna
 • Ogólnopolskie Spotkanie team building Robocze DYSKURS EDUKACYJNY W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Onkologii Ginekologicznej –Postępowanie w nawrotach nowotworów narządów płciowych Poznań 2016 (czerwiec)
 • IX KONFERENCJA „ANALITYCZNE ZASTOSOWANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ”
 • Energia 2015 (konferencja Laboratoryjno-artystyczna)
 • Seminarium integracyjne terenowe „Rozwój lokalny – turystyka oraz rynek nieruchomości”
 • XXXIX akademicka Konferencja Teoretyczna team building przełomowe rozwiązania w Inżynierii automatycznego montażu, Technologii Materiałów a także Bezpieczeństwie
 • IV Pediatryczna Akademia Diabetologiczna
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Przemoc w rodzinie – konteksty oficjalne, społeczne i profilaktyczne”
 • Siła w Europie. Militarne i Niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych
 • Kursokonferecja HR team building ‚Multimedia w prawie autorskim. Muzyka. Film. Fotografia’
 • Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego
 • Szkolenie biznesowe dyskusyjny: nowoczesne metody techniczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – między teorią a praktyką dnia codziennego.