Gry edukacyjne – seminarium dr Biernat


Scenki integracyjne – opracowania na szkolenie:

 • Finanse Dla Trenerów dla dorosłych
 • przeglad zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Gry szkoleniowe , dr hab. B. Bukrym
 • Ekonomika i organizacja turystyki
 • Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy
 • Symulacje szkoleniowe , mgr E. Brodawski
 • Mienia, Mrozy, Lasy Mieńskie. Podwarszawskie szlaki piesze. Wyd. II
 • Ocena biznesowa wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP
 • Piosenki A. Mroza
 • System szlaków turystycznych wokół Krakowa
 • Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu w r. 1869
 • Znajomość funduszy europejskich oraz opinie na temat skuteczności ich wdrażania
 • Palenie jest słabe
 • Konopielka – Edward Redliński (539)
 • Madame – Antoni Libera (884)
 • Kochany Franz – Anna bolecka (1904)
 • Eridia – Ader (2556)
 • Kozietulski i inni (tom 2) – Marian Brandys (2853)
 • Zagłuszanie – Marek Bieńkowski (3551)
 • Zarys dziejów Afryki i Azji – Historia konfliktów – Andrzej Bartnicki (4174)
 • Krakowiaki i górale – wojciech Bogusławski (4713)
 • Przenikacz skał – Harry Harrison (6012)
 • Uczeń czarnoksiężnika – Witold Jabłoński (6377)
 • Wszystkim, których kochałem – Martin Gray (7470)
 • Gry biznesowe , prof. dr hab. E. Anders